Současnost

Od roku 2014 proběhlo vyklizení objektu a otlučení vlhkých omítek v 1.N.P. Celý objekt je provětráván,aby nedocházelo k opětovné vlhkosti. V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce rajské zahrady, kdy se vyvezlo cca 200 tun suti a zpět byl navezen povrch, který umožní zpevnění a provětrávání rajské zahrady. V roce 2018 se povedla rekonstrukce refektáře,kde jsme umístili knihovnu s knihami z pražského antikvariátu a soukromých dárců.

Rok 2019 byl rokem vybudování sociálního zařízení v klášteře a zahájení prací na opravě a přípravě velkého výstavního sálu a hudebního sálu. Tyto práce probíhají také v roce 2020. V roce 2019 jsme zrestaurovali darované harmonium z roku 1870, které je umístěno v refektáři kláštera. v místnostech 1.N.P. kláštera je umístěna výstava o historii nejen kláštera a Ročova,ale také o době komunistické nesvobody.

Naším cílem je zde také vybudovat vhodné ubytovací kapacity pro poutníky nebo turisty. Před  klášterem dochází k rekultivaci původní klášterní zahrady a okolí kláštera. Chceme zde vybudovat místo setkávání s různými sportovními či společenskými atrakcemi. Nedaleko kláštera v bývalém augustiniánském klášteře započala rekonstrukce budov. Současný majitel zde má v úmyslu v budoucnu vybudovat malou hospůdku pro kolemjdoucí a cyklisty.