Naše akce


PLÁN AKCÍ SPOLKU MOJE ROČOVSKO,Z.S. PRO ROK 2024

1. TURNAJ DVOJIC V BADMINTONU – TERMÍN – DUBEN 2024


2. VELIKONOČNÍ POSEZENÍ – TERMÍN DUBEN 2024


3. DĚTSKÝ DEN – TERMÍN ČERVEN 2024


4. BUŘTOVÁNÍ – DUBEN - KVĚTEN 2024


5. FOLKOVÉ SETKÁNÍ – ČERVEN 2024


6. KŘESLO PRO HOSTA -ČERVENEC 2024


7. DIVADELNÍ FESTIVAL – TERMÍN ČERVENEC 2024


8. VÝLET SENIORŮ PO KRÁSÁCH A ZAJÍMAVOSTECH ČESKÉ REPUBLIKY – TERMÍN ZÁŘÍ 2024


9. DOVEZENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA DO ROČOVA, ÚLOVIC A BŘINKOVA - TERMÍN 24.12.2024


10. SILVESTROVSKÝ POCHOD ÚLOVICE-ROČOV - TERMÍN 31.12. 2024


Vypracoval : Hrdlička Stanislav – předseda spolku

Pozn:
Jedná se pouze o plán. Jednotlivé akce a termíny se mohou změnit.